Avlivning av skadade djur

När det kommer till skadade vilda djur handlar det till stor del om sunt förnuft. Ingen vill att djur ska lida i onödan och alla, inte bara jägare, har rätten att vidta nödvändiga åtgärder om ett djur är svårt skadat, till exempel efter en trafikolycka. Jägare innehar dock kunskap och utrustning i form av kulvapen som gör att de kan utföra en avlivning på ett korrekt sätt. Under jakttid är det inte ovanligt med avlivningar. En av anledningarna är att ett dåligt placerat skott under jakt kan skadeskjuta ett djur och tvinga fram en avlivning. Därför är det viktigt att öva upp sina färdigheter och se till att ha siktet rätt inställt.

Ett vittne kan underlätta situationen

Det händer att avlivningarfeatured-8-rifles-for-whitetail-hunting blir omdebatterade. Starka känslor är ofta inblandade och privatpersoner saknar ibland kunskaper om vilt, som gör att de har orealistiska förhoppningar som att ett svårt skadat vilt djur ska kunna räddas och rehabiliteras. I sådana situationer är det bra om det finns ett vittne som kan intyga att avlivningen var nödvändig. Samtidigt ska man heller inte vara alltför snabb med att avliva. Vilda djur kan vara medtagna på grund av brist på mat eller på grund av sjukdom. Att de beter sig konstigt och till exempel inte flyr undan när en människa närmar sig behöver inte betyda att de är svårt skadade.

Särskilda regler gäller i bebyggelse

Om en avlivning måste ske i bebyggt område kan inte vem som helst avlossa skott. Då är det säkrast att kontakta polisen för att få klartecken. Det finns särskilda kommunala jägare med tillstånd att skjuta i bebyggda och planerade områden. Skulle det inte vara ett vilt djur utan ett tamt djur som till exempel en sällskapshund gäller också särskilda regler. Då brukar det krävas att ägaren kontaktas och att en veterinär tittar på situationen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *