Category Archives: jakt

Debatten om jakt i media

Med jämna mellanrum debatteras jakt i media. Kändisar och privatpersoner har ofta väldigt starka åsikter. Den kanske allra vanligaste synpunkten bland oinsatta är att det är onödigt och barbariskt. Sällan tänker man på det arbete jägare lägger ner för att

Jakt i Sverige genom tiderna

Redan när de allra första människorna följde de smältande isarna och befolkade länderna i Norden var jakt och fångst en förutsättning för att kunna överleva. Dels för att människan alltid behövt skaffa föda och hålla sig varma med skyddande kläder

Kula som ammunition – hur väljer man rätt?

Nedan följer information och vägledning som kan hjälpa dig att välja rätt kula när du jagar. Patronerna delas in i olika klasser beroende på hur mycket kulan väger, samt värdet på E100. Klass I Det är tillåtet att jaga alla

Vad är eftersök?

När ett vilt djur blivit skadat, antingen genom en viltolycka med ett motorfordon eller genom ett dåligt avlossat skott, tar eftersök vid. Syftet är att spåra upp djuret och avliva det för att undvika onödigt lidande. Framför allt bör man

Jaktkort & Licens

Att jägare i Sverige jagar älg, rådjur, vildsvin och hare är allmänt känt men i landet så jagas också till exempel bäver, dovhjort, grävling, iller, kronhjort, mink, mård, rödräv och en mängd olika fåglar. När och var man jagar de

Avlivning av skadade djur

När det kommer till skadade vilda djur handlar det till stor del om sunt förnuft. Ingen vill att djur ska lida i onödan och alla, inte bara jägare, har rätten att vidta nödvändiga åtgärder om ett djur är svårt skadat,

Vad får man jaga?

Jakt och viltvård är en väsentlig del av naturvården i Sverige. Inom Svenska Jägarförbundet betonar man långsiktigheten. Vilt är en naturresurs som ska användas klokt och i enlighet med lagar och regler. Då blir det också en förnyelsebar resurs som

Vilken utrustning behövs för att jaga vilt?

För att kunna ge sig ut på jakt krävs det att man har all nödvändig utrustning. I praktiken går det att lägga hur mycket pengar som helst. Alla som besökt en jaktbutik har säkert förundrats över hur många olika produkter