Jaktkort & Licens

Att jägare i Sverige jagar älg, rådjur, vildsvin och hare är allmänt känt men i landet så jagas också till exempel bäver, dovhjort, grävling, iller, kronhjort, mink, mård, rödräv och en mängd olika fåglar. När och var man jagar de olika djuren står att läsa på bland annat Jägareförbundets hemsida men det beslut om vilka arter som får jagas, och när, fattas av regeringen. De vhunting-license-californiaanligaste bytesdjuren i Sverige är älg och rådjur och årligen så skjuts runt 90 000 älgar och 200 000 rådjur.

Jägare i Sverige behöver inneha statligt jaktkort vilket visar att jägaren betalat viltvårdsavgiften, en avgift som alla som jagar måste betala, och är berättigad att jaga i landet. En jägare behöver inte ha jaktkortet skulle hen inte ha för avsikt att jaga. Avgiften är 300 kronor per jaktår och betalas till Viltvårdsfonden – även hundförare och personer som går i drev måste inneha ett jaktkort. Totalt utställdes över 290 000 jaktkort 2014/2015. Flest jaktkort, för samma period, utställdes till Västra Götalands län med nästan 33 000 kort.

Viltvårdsavgiften används för att “främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen”. Samtliga arter av däggdjur och fåglar omfattas av viltvården även om det bara är de som jagar som betalar avgiften vilken tillkom år 1938. Avgiften samlas in av Naturvårdsverket och bildar Viltvårdsfonden vilken i sin tur förvaltas av Kammarkollegiet. Viltvårdsfonden och regeringen delar årligen ut pengar till myndigheter och organisationer vilka arbetar med jakt, vilt och naturvård. En stor del av pengarna går till jägarorganisationerna men också Naturvårdsverket erhåller stöd för att driva Jägarregistret och för viltforskningsprogrammet. Svenska Jägareförbundet erhöll år 2015 över 50 miljoner för sitt arbete.

Licens för jaktvapen erhålles endast vid godkänd jägarexamen och jägarexamensprov utförs av Sveriges jägarorganisationer, Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet. Kraven för jägarexamen fastställs av Naturvårdsverket och det är också den instansen som beslutar om vilka olika redskap som får används vid jakt. Pilbåge är inte ett tillåtet jaktredskap i Sverige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *