Kula som ammunition – hur väljer man rätt?

Nedan följer information och vägledning som kan hjälpa dig att välja rätt kula när du jagar.

Patronerna delas in i olika klasser beroende på hur mycket kulan väger, samt värdet på E100.

Klass Iammunition-327394_960_720

Det är tillåtet att jaga alla svenska viltslag med en studsare i klass I.

Kulan ska som lägst väga 9 gram och värdet på E100 behöver vara minst 2 700 J. Det går dock också bra med en patron som väger lägst 10 g och har ett E100 på minst 2 000 J.

Klass II

Ammunition i klass II är tillåtet att använda för att jaga allt vilt förutom några undantag; hjort, älg, säl, varg, myskoxe, visent, björn, vildsvin och mufflon. Värdet på E100 behöver vara minst 800 J och kulan måste väga minst 3,2 gram för att räknas in i klass II.

Klass III

Klass III välkomnar dig att jaga bland annat änder och gäss, mårdhund, fält- och skogsfågel, grävling, hare och räv. Observera att det, förutom de djur i klass II som går under förbud för jakt gällande klassen, också tillkommer förbud mot att skjuta bäver, lo, järv och rådjur. I klass III krävs att patronen som minst väger 2,5 gram har minst 200 J i värde gällande E100.

Klass IV

I klass IV finns ingen minsta vikt för den ammunition du använder. Tänk på att du inom klass IV endast får sikta in dig på att jaga djur av mindre arter, så som tex ripa, mink, iller och vildkanin. Det som skiljer klass IV från de andra klasserna är att ammunitionen i denna klass utgår från energin vid mynningen, istället för vid de 100 meters avstånd som är vanligt i övriga klasser.

Du får också räkna in avlivning av djur fångade i fälla till klass IV. Hit räknas grävling och räv – som annars inte går under denna klass jaktkriterier. I klass IV räknas också både kolsyredrivna, och luftdrivna gevär (dock ej pistoler) i kaliber om 5,5 mm som uppfyller energikravet. Observera dock att dessa måste laddas med särskild ammunition som gjorts för att deformeras och expandera vid träff av jaktbyte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *