Vad är eftersök?

När ett vilt djur blivit skadat, antingen genom en viltolycka med ett motorfordon eller genom ett dåligt avlossat skott, tar eftersök vid. Syftet är att spåra upp djuret och avliva det för att undvika onödigt lidande. Framför allt bör man undvika att behovet överhuvudtaget uppstår, men när det uppstått har man som jägare ett lagstadgat ansvar. I jaktlagen står det att “Om vilt har skadats vid jakt, ska jägaren snarast vidta de åtgärder som behövs för att viltet ska kunna uppspåras och avlivas”. Alltså gäller det för allt vilt och jägaren själv är personligt ansvarig. I ett jaktlag är det jaktledaren ansvarig för att dra igång eftersök.

Hur går eftersök till?

Grundregeln är att man tar till de medel som behövs för att spåra upp viltet. Hundar som är särskilt tränade i att spåra vilt brukar vara den mest effektiva metoden. Faktum är att jakt på älg, björn, varg, hjort, mufflonfår, vildsvin eller lo inte ens får bedrivas om en viltspårande hund inte kan finnas tillgänglig på platsen där skottet avlossas inom högst två timmar från att det jägaren trycker av skottet. Vid vissa typer av fågeljakt, särskilt nattetid, ska en hunman-tracking-10d som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras.

I undantagsfall kan användning av bil, belysning eller speciella vapen vara motiverat som annars inte varit tillåtna vid jakt, men i så fall måste behovet av dessa kunna motiveras i efterhand. Vanligtvis blir eftersök inte särskilt långdraget. Under hela processen gäller det att viltet inte får utsättas för onödigt lidande i enlighet med jaktlagen.

Eftersök till följd av viltolycka

Om det skett en fordonskrock med älg, rådjur, hjort, vildsvin, utter, örn, mufflonfår, utter eller något av de stora rovdjuren, gäller att man som fordonsförare måste märka ut olycksplatsen och ringa 112 för att underrätta polismyndigheten. De kommer i sin tur kontakta en eftersöksjägare som kommer undersöka platsen där olyckan gick till och därefter genomföra eventuellt eftersök.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *